شبکه آموزش ساتراپ

شبکه آموزش ساتراپ

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

ما در این استارت آپ سعی بر آن داشتیم تا با ایجاد یک زیرساخت فرآیند آموزش در کشور را به روز تر کرده و عدالت آموزشی را گشترش دهیم. این استارت آپ از فارغ التحصیلان دانشگاه‌های برتر کشور تشکیل شده است تا برای نیازمندی‌های آموزشی کشور، راه‌حل‌های قابل پیاده‌سازی ارائه دهند.

مایل به همکاری شغلی با شبکه آموزش ساتراپ هستید؟

 فرصت های شغلی شبکه آموزش ساتراپ