گروه صنعتی نوین کاوش

گروه صنعتی نوین کاوش

مهندسی مکانیک/هوافضا/انرژی

تهران-پردیس

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

شرکت تولیدی قطعات

مایل به همکاری شغلی با گروه صنعتی نوین کاوش هستید؟

 فرصت های شغلی گروه صنعتی نوین کاوش