گروه آموزشی فونیکس

گروه آموزشی فونیکس

مهندسی مکانیک/هوافضا/انرژی

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

آموزش طراحی ساخت و تعمیر انواع پهپاد غیر نظامی

مایل به همکاری شغلی با گروه آموزشی فونیکس هستید؟

 فرصت های شغلی گروه آموزشی فونیکس