مهندسی راد تراشه آسیا

مهندسی راد تراشه آسیا

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

اصفهان

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

شرکت راد تراشه آسیا 20 سال سابقه در حوضه IT در اصفهان دارا می باشد

مایل به همکاری شغلی با مهندسی راد تراشه آسیا هستید؟

 فرصت های شغلی مهندسی راد تراشه آسیا