ارزش آفرینان کوهستان جنوبی

ارزش آفرینان کوهستان جنوبی

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

باغ بازار، سامانه ی آنلاین رویداد های کشاورزی است. در باغ بازار، باغ داران و کشاورزان ایرانی محصول خود را از طریق برگزاری رویداد(باغ بازار) به خانواده ها عرضه می کنند. باغ بازار به عنوان یک شرکت خلاق از سوی معاونت فناوری ریاست جمهوری شناخته شده است. باغ بازار یک استارت اپ است.

مایل به همکاری شغلی با ارزش آفرینان کوهستان جنوبی هستید؟

 فرصت های شغلی ارزش آفرینان کوهستان جنوبی