طلایه داران بازار هدف

طلایه داران بازار هدف

مدیریت کسب و کار/توسعه و تحلیل بازار/تحقیق و توسعه

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

شرکت طلایه داران بازار هدف یک شرکت مشاوره مدیریت و کسب وکار در حوزه های ذیل است: 1- مشاوره تهیه و تدوین طرح های توجیهی بانکی و غیر بانکی 2- مشاوره بازاریابی و فروش 3- مشاوره منابع انسانی 4- مشاوره مالی و حسابداری 5- آموزش

مایل به همکاری شغلی با طلایه داران بازار هدف هستید؟

 فرصت های شغلی طلایه داران بازار هدف