دُژپاد

دُژپاد

انبارداری/حمل و نقل/لجستیک/تدارکات

تهران-رباط کریم

بزرگ و صنعتی - ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر

بيش از 60 سال سابقه فعاليت و پيشتاز در عرصه قفسه بندي در ايران

مایل به همکاری شغلی با دُژپاد هستید؟

 فرصت های شغلی دُژپاد