پایا روش آوینا

پایا روش آوینا

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

ما در شرکت پایا روش آوینا با سابقه 10 ساله در زمینه حمل و نقل هوشمند، می خواهیم ضمن مشارکت در توسعه ی کشور از کار کردن نیز لذت ببریم.

مایل به همکاری شغلی با پایا روش آوینا هستید؟

 فرصت های شغلی پایا روش آوینا