اینوتکس تلنت

اینوتکس تلنت

مدیریت کسب و کار/توسعه و تحلیل بازار/تحقیق و توسعه

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

اینوتکس تلنت یک رویداد شغلی می باشد که کار جویان, دانشجویان و تازه فارغ التحصیلان را در کنار هم جمع میکند. این رویداد دو روزه شرکت های بزرگ و کارآفرینان را در ارتباط با جوانان مستعدی که به فکر تحقق آینده شان هستند, قرار میدهد و در نهایت به ایجاد فرصت های شغلی و توانایی جوانان برای تصمیم گیری آگاهانه جهت انتخاب شغل مناسب خود خواهد شد .

مایل به همکاری شغلی با اینوتکس تلنت هستید؟

 فرصت های شغلی اینوتکس تلنت