كارگزاري بيمه تامین آتیه

كارگزاري بيمه تامین آتیه

کارشناس حقوقی/بیمه

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

کارگزار یکی از عرضه کنندگان خدمات بیمه ای است که به موجب آیین نامه شماره 92 شورای عالی بیمه مجوز بهره برداری و فعالیت را مستقیما از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت نموده است و مجاز است با کلیه شرکتهای بیمه گر کشور تعامل و همکاری داشته و نسبت به عرضه محصولات این شرکتها اقدام نماید. ویژگی بارز یک کارگزار این بوده که قادر است محصولات بیمه ای همه شرکتها را عرضه نماید و این ویژگی منحصر به فرد به هیچ وجه به یک نمایندگی بیمه و یا حتی یک شرکت بیمه گر داده نشده است

مایل به همکاری شغلی با كارگزاري بيمه تامین آتیه هستید؟

 فرصت های شغلی كارگزاري بيمه تامین آتیه