رایحه نوآور پارس

رایحه نوآور پارس

مدیریت اجرایی بنگاه‌های اقتصادی

قم

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

شرکت رایحه نوآور پارس افتخار دارد در اولین سال از حضور و فعالیت برون مرزی خود، ضمن برخورداری از تجربه شرکت های موفق و بزرگ و در راستای سیاست های حمایتی پیشکسوتان و بزرگان صنعت و بازرگانی بین المللی، ارتباطات مناسب خود را توسعه داده و بستر لازم برای فعالیت اقتصادی را برای عموم فراهم سازد. آنچه که در این سایت استفاده خواهید برد، ماحصل دلسوزی ها و مساعدت های بزرگان کسب و کار و سرمایه گذاران خارج از کشور است.

مایل به همکاری شغلی با رایحه نوآور پارس هستید؟

 فرصت های شغلی رایحه نوآور پارس