پردازشگران سیال و سازه مهر

پردازشگران سیال و سازه مهر

مهندسی مکانیک/هوافضا/انرژی

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

دینامیک سیالات محاسباتی

مایل به همکاری شغلی با پردازشگران سیال و سازه مهر هستید؟

 فرصت های شغلی پردازشگران سیال و سازه مهر