دانش محور آراد

دانش محور آراد

مهندسی معدن/زمین‌شناسی

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

یک شرکت دانش محور به دنبال خلق ارزش های جدید

مایل به همکاری شغلی با دانش محور آراد هستید؟

 فرصت های شغلی دانش محور آراد