نوآفرینان

نوآفرینان

مدیریت کسب و کار/توسعه و تحلیل بازار/تحقیق و توسعه

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

شرکت نوآفرینان فعال در حوزه آموزش کسب و کار و برگزاری رویدادهای این حوزه است. از مهمترین رویدادهای برگزار شده توسط این شرکت میتوان Legal Day و UserX را نام برد.

مایل به همکاری شغلی با نوآفرینان هستید؟

 فرصت های شغلی نوآفرینان