بین المللی هزار پیشه یکتا*

بین المللی هزار پیشه یکتا*

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

دفتر سیار اول، یک مرکز خدماتی و مخابراتی است که امکانات مختلف اداری و مخابراتی را بدون نیاز به تجهیزات در اختیار قرار می دهد.

مایل به همکاری شغلی با بین المللی هزار پیشه یکتا* هستید؟

 فرصت های شغلی بین المللی هزار پیشه یکتا*