فیکارندر

فیکارندر

طراحی گرافیک/انیمیشن

البرز-کرج

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

تولید محتوای ویدیویی و گرافیکی (موشن گرافیک،طراحی پوستر،تصویر ساز دیجیتال)

مایل به همکاری شغلی با فیکارندر هستید؟

 فرصت های شغلی فیکارندر