4

فرصت شغلی فعال
عادی
صدرا تجهیز مهرگان
اصفهان 

7 روز پیش 

جزئیات بیشتر
عادی
صدرا تجهیز مهرگان

کارآموزی مهندس اداری و بازرگانی صنعتی

اصفهان 

7 روز پیش 

جزئیات بیشتر
عادی
خدمات مهندسی باهان گستر

کارآموزی تکنیسن آزمایشگاه

کارآموزی منجر ‌به استخدام
تهران 

1 ماه پیش 

جزئیات بیشتر
عادی
خدمات مهندسی باهان گستر

کارآموزی کارشناس توسعه بازار

کارآموزی منجر ‌به استخدام
تهران 

1 ماه پیش 

جزئیات بیشتر
عادی
مانافناور راستین

استخدام کارشناس مهندسی معدن

تهران 

1 ماه پیش 

| منقضی شده
جزئیات بیشتر
تهران 

1 ماه پیش 

| منقضی شده
جزئیات بیشتر
عادی
کانساران بینالود

استخدام کارشناس اداری زمین شناسی

تهران 

2 ماه پیش 

| منقضی شده
جزئیات بیشتر
عادی
بنیان زمین پایدار

استخدام مهندس استخراج معدن

تهران 

2 ماه پیش 

| منقضی شده
جزئیات بیشتر
عادی
بنیان زمین پایدار

کارآموزی مهندس ژئوتکنیک

کارآموزی منجر ‌به استخدام
تهران 

3 ماه پیش 

| منقضی شده
جزئیات بیشتر
عادی
بنیان زمین پایدار

استخدام مهندسی زمین شناسی

تهران 

3 ماه پیش 

| منقضی شده
جزئیات بیشتر
عادی
بنیان زمین پایدار

کارآموزی مهندس اکتشاف معدن - زمین شناس اقتصادی

کارآموزی منجر ‌به استخدام
تهران 

3 ماه پیش 

| منقضی شده
جزئیات بیشتر
عادی
خدمات ژئوتکنیک فرساز

کارآموزی مهندس اجرایی پایدارسازی

کارآموزی منجر ‌به استخدام
تهران 

3 ماه پیش 

| منقضی شده
جزئیات بیشتر
عادی
hyper lyceum

پروژه کارشناس تولید محتوا آموزشی OpenFOAM

تهران 

3 ماه پیش 

| منقضی شده
جزئیات بیشتر
نمایشگاه
راهبر فرایند آریا

استخدام سرپرست دفتر فنی

یزد 

3 ماه پیش 

| منقضی شده
جزئیات بیشتر
نمایشگاه
راهبر فرایند آریا

استخدام سرپرست اجرایی معادن

تهران 

3 ماه پیش 

| منقضی شده
جزئیات بیشتر
نمایشگاه
راهبر فرایند آریا

استخدام کارشناس ارشد اکتشاف معدن

تهران 

3 ماه پیش 

| منقضی شده
جزئیات بیشتر
نمایشگاه
راهبر فرایند آریا

استخدام کارشناس اجرایی استخراج معادن

کرمان 

3 ماه پیش 

| منقضی شده
جزئیات بیشتر
نمایشگاه
راهبر فرایند آریا

استخدام کارشناس ارشد استخراج و طراحی معدن

تهران 

3 ماه پیش 

| منقضی شده
جزئیات بیشتر

دانشکار را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید