35

فرصت شغلی فعال
عادی
عصرنوین کیهان

استخدام کارشناس برق و الکترونیک

تهران 

امروز 

جزئیات بیشتر
عادی
سروستان صنعت ایده
تهران 

1 روز پیش 

جزئیات بیشتر
عادی
کیمیا فناوران پردیس

استخدام اپراتور دستگاه تولید

تهران 

5 روز پیش 

جزئیات بیشتر
عادی
آرا کاوش پژوه

استخدام مدیر تولید

تهران 

5 روز پیش 

جزئیات بیشتر
عادی
پایا پلیمر پارس

استخدام کارمند تولید

تهران 

6 روز پیش 

جزئیات بیشتر
عادی
رایان فن کاواندیش

استخدام کارشناس تاسیسات

البرز 

7 روز پیش 

جزئیات بیشتر
عادی
رایان فن کاواندیش
البرز 

7 روز پیش 

جزئیات بیشتر
عادی
رایان فن کاواندیش

استخدام تکنسین تاسیسات

البرز 

7 روز پیش 

جزئیات بیشتر
عادی
دیفاکو

استخدام اپراتور CNC

البرز 

7 روز پیش 

جزئیات بیشتر
عادی
سرمایه تجارت گلدیس

استخدام تکنسین الکترونیک

تهران 

1 هفته پیش 

جزئیات بیشتر
عادی
سرمایه تجارت گلدیس

کارآموزی تکنسین اپراتوری برق

کارآموزی منجر ‌به استخدام
تهران 

1 هفته پیش 

جزئیات بیشتر
عادی
رایان فن کاواندیش

استخدام کارشناس تست الکترونیک

البرز 

1 هفته پیش 

جزئیات بیشتر
عادی
ایده پردازان اندیشمند جوان

کارآموزی تکنسین فنی کارتخوان

کارآموزی منجر ‌به استخدام
تهران 

1 هفته پیش 

جزئیات بیشتر
عادی
پیشگام تجهیز بنیان

کارآموزی تکنسین الکترونیک

کارآموزی منجر ‌به استخدام
تهران 

1 هفته پیش 

جزئیات بیشتر
یزد 

2 هفته پیش 

جزئیات بیشتر
عادی
فریر

استخدام تکنسین فنی

اصفهان 

1 ماه پیش 

جزئیات بیشتر
عادی
پارس کویر اروند

کارآموزی کارشناس فنی (برق ) جهت واحد پیشنهادات offer

کارآموزی منجر ‌به استخدام
یزد 

1 ماه پیش 

جزئیات بیشتر
عادی
دیفاکو

استخدام تکنسین برق یا مکانیک

البرز 

1 ماه پیش 

جزئیات بیشتر

دانشکار را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید