با دوره‌های استخدامی یادبگیر و استخدام شو!

مشاهده
استخداممصاحبه

همه چیز در مورد سوالات مصاحبه شغلی

جذب و استخدام نیروی جدید و مناسب طی مراحل اساسی مختلفی انجام می‌شود که نیازمند صبر و حوصله بسیار است. مرحله مصاحبه شغلی وضعیت نهایی  استخدام را مشخص می‌کند. بنابراین آشنایی با سوالات مصاحبه شغلی سبب ارزیابی صحیح نیروی انسانی جدید می‌گردد. همچنین آشنایی کارجویان با سوالات اولیه مصاحبه شغلی، احتمال موفقیت در استخدامی را افزایش می‌دهد.

سوالات مصاحبه شغلی، برگ برنده کارجویان

سوالات مصاحبه شغلی، برگ برنده کارجویان

کاریابی و استخدام نیرو دو پروسه مرتبط با یکدیگر  هستند که برای کارجویان و صاحبان کسب و کارها از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. جذب و استخدام نیروی جدید و مناسب طی مراحل اساسی مختلفی انجام می‌شود که نیازمند صبر و حوصله بسیار است. مرحله مصاحبه شغلی وضعیت نهایی استخدام را مشخص می‌کند. بنابراین آشنایی با سوالات مصاحبه شغلی سبب ارزیابی صحیح منابع انسانی جدید می‌گردد.
همچنین آشنایی کارجویان با سوالات اولیه مصاحبه شغلی، احتمال موفقیت در استخدامی را افزایش می‌دهد. بنابراین سوالات مصاحبه شغلی نزد کارجویان و مدیران از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. سوالات نشست شغلی شامل؛ سوالات روانشناسی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که نیازمند پاسخ‌های هوشمندانه و زیرکانه هستند.

اهمیت سوالات مصاحبه شغلی

یکی از مراحل اصلی و تعیین کننده برای استخدام نیروی جدید، دیدار حضوری است که با طرح سوالات مصاحبه شغلی صورت می پذیرد. بستر گفتگوی مصاحبه شغلی بر اساس پرسش و پاسخ بنا شده است. انتخاب هوشمندانه سوالات توسط فرد پرسشگر بسیار حائز اهمیت خواهد بود، به گونه ای که فرد با یک سوال، به پاسخ بسیاری از خواسته هایش می رسد. آمادگی فرد متقاضی در پاسخگویی به سوالات نیز سبب افزایش اعتماد بنفس و افزایش احتمال موفقیت در مصاحبه را به همراه دارد. بنابراین محتوای، هدف و پاسخ پرسش ها از مهمترین نکات پروسه مصاحبه است. دلایل اهمیت مصاحبه شغلی:

  • انتخاب سوالات تخصصی و دقیق، سبب تسریع پروسه پرسش و پاسخ می‌گردد.
  • پاسخ های غیر مرتبط سبب از دست دادن فرصت شغلی می‌گردد.
  • سوالات دو پهلو با هدف سنجش هوش و تیزبینی فرد مطرح می‌شوند و پاسخی هوشمندانه کارفرما را قانع می نماید.
  • نحوه درک و پاسخ دهی به سوالات نشان دهنده ی توانایی افراد است.
  • طرح سوالات تخصصی سبب تشخیص افراد متخصص از افراد سخنور  می‌گردد.
  • سوالات مصاحبه، اصل و اساس جلسه محسوب می‌شوند بنابراین باید سنجیده، دقیق و هدف دار باشند.
  • در صورت مقایسه افراد متقاضی با یکدیگر، تکرار سوالات و مصاحبه یکسان سبب تسهیل پروسه مقایسه می گردد.
  • کارفرمای باهوش طی دریافت پاسخ، متوجه نقاط ضعف و قوت فرد کارجو می‌شود.

متداول ترین سوالات مصاحبه شغلی

متداول ترین سوالات مصاحبه شغلی

سوالات مصاحبه شغلی، متناسب با زمینه کاری شرکت ها و سازمان ها مطرح می‌شوند. برخی از سوالات مصاحبه سازمان ها و شرکت های خصوصی، مراکز دولتی،پست های سیاسی، پست های فرهنگی و… به تناسب حیطه کاری با یکدیگر متفاوت می باشند. البته اغلب سوالات مطرح شده در سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی مشابه یکدیگر می باشند. طرح سوال و دریافت پاسخ مناسب از اهداف مصاحبه های شغلی می باشد که سبب خرسندی کارفرما و کارجو نیز می گردد. در ادامه به نقد و بررسی برخی از متداول ترین سوالات مطرح شده در مصاحبات شغلی می پردازیم.

می توانید خودتان را معرفی کنید؟

یکی از پرتکرارترین و ضروری‌ترین سوالات کارفرمایان که به منظور آشنایی با فرد مطرح می‌شود، معرفی کوتاه از خودتان است. هدف کارفرما از طرح این سوال، سنجش میزان سخنوری و تسلط فرد بر بیان خصوصیات فردی شما خواهد بود. بیان نکات خصوصی زندگی و خصوصیات غیر مرتبط با امور کاری سبب کاهش صلاحیت فرد می گردد. بنابراین معرفی خود، بیان میزان مهارت، مدارک تحصیلی و خصوصیات بارز شخصیتی که متناسب با سازمان مدنظر است، در چند جمله کوتاه، پاسخ مناسبی برای این سوال است.

موقعیت های شغلی و دست آوردهایتان را توضیح می‌دهید؟

ارزیابی توانایی افراد کارجو به کمک سوال مذکور تا حدودی آشکار می‌گردد. کارفرما با طرح این سوال، تمام رزومه و فعالیت های کاری فرد را کنکاش می کند. تناسب موقعیت های شغلی قبلی و میزان موفقیت در آنها سبب جلب اعتماد کارفرما می‌گردد. پاسخ مناسب این سوال، ارائه اطلاعاتی اجمالی در مورد فعالیت های قبلی و دستاورد ها است. ارائه اطلاعات یا جزئیات فراوان، علاوه بر کاهش اشتیاق کارفرما سبب دور شدن از موضوع اصلی می گردد. بنابراین توضیحات اجمالی صادقانه و مثبت در مورد فعالیت های قبلی کافی به نظر می‌رسد.

می توانید علت انتخاب اینجا برای کار کردن را توضیح دهید؟

این سوال توسط بسیاری از کارفرمایان مطرح می‌شود اما فقط برخی کارفرمایان، موشکافانه به پاسخ این سوال گوش فرا می‌دهند. هدف از طرح این سوال، سنجش میزان اطلاعات فرد در مورد شغل مدنظر و میزان علاقه او به شرکت و موقعیت شغلی است. بنابراین باید از ارائه پاسخ های غیر مرتبط و ناشیانه مانند “اینجا حقوق خوبی دریافت میکنم”، “محل کار به محل زندگی ام نزدیک است. “این شغل برایم آسان است. ” و… خودداری شود. پاسخ هایی که نشان دهنده علاقه به شغل مدنظر باشند و شور و اشتیاق فرد به فعالیت را نشان دهند، مناسبند. در پاسخ به این سوال نقاط قوت خودتان را که مرتبط با موقعیت شغلی است بیان کنید.

می توانید چند تا از نقاط ضعف و قوت خویش را بیان کنید؟

این سوال هوشمندانه، پاسخی زیرکانه را می‌طلبد. هدف کارفرما از طرح این سوال سنجش میزان خود ارزیابی و توانایی های فرد داوطلب است. بنابراین فرد داوطلب باید نقاط قوت مرتبط با شغل و نقاط ضعف غیر مرتبط با شغل مدنظر را مطرح نماید. پاسخ هوشمندانه به این سوال، پاسخی است که در عین صداقت، اطمینان کارفرما را جلب نماید. بنابراین باید سعی شود، خصوصیات خوب، خصوصیات منفی را پوشش دهد.

اطلاعات بیشتر در مورد مصاحبه شغلی

سوالات متداول مصاحبه شغلی

در صورت مشاهده قانون شکنی، چه می‌کنید؟

این سوال به ظاهر آسان، میزان پایبندی به اخلاقیات و توانایی حل مسئله کارجو را ارزیابی می نماید. اغلب کارفرمایان از حل مسئله توسط کارمندان خرسند می‌شوند. اشاره فرد به حل و فصل مشکل با درایت خویش، نشان دهنده اعتماد بنفس و توانایی وی خواهد بود. کارجو باید پاسخ دهد در صورت عدم حل مشکل، به مراجع بالاتر گزارش خواهم داد تا از قانون شکنی پیشگیری شود.

تا بحال به راه اندازی کسب و کار شخصی فکر کرده‌اید؟

این پرسش تمام افکار و توانایی های مالی و کاری فرد را ارزیابی می‌کند. ارائه اطلاعات مختصر در این زمینه به عنوان پاسخ مناسب است. مگر اینکه طرحی مرتبط با شغل مدنظر، جزء ایده های فرد کارجو باشد. فرد داوطلب باید از بیان رویاها و آرزوهای خویش خودداری نماید.

سخن پایانی

شرکت در مصاحبه های شغلی، نیازمند اعتماد بنفس، آمادگی پاسخ های هوشمندانه است. پاسخ های هوشمندانه با بررسی سوالات و هدف کارفرمایان از طرح آنها به دست می آیند. بنابراین بررسی سوالات و پاسخ های مرتبط با شغل مدنظر، زمینه های موفقیت فرد را فراهم می سازد.

چه سوالاتی در اکثر مصاحبه‌های شغلی پرسیده می‌شود؟

  1. خودتان را معرفی کنید. 2. از دستاوردهای شغلی‌تان بگویید. 3. چرا این شرکت را برای کار کردن انتخاب کردید؟ 4. چه نقاط قوت و ضعفی داری؟

در جواب سوال ” چه نقاط قوت و ضعفی داری؟” چه بگوییم؟

فرد داوطلب باید نقاط قوت مرتبط با شغل و نقاط ضعف غیر مرتبط با شغل مدنظر را مطرح نماید. پاسخ هوشمندانه به این سوال، پاسخی است که در عین صداقت، اطمینان کارفرما را جلب نماید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا

به خبرنامه دانشکار بپیوند!

اگر می‌خوای از جدیدترین مطالب حوزه‌های مختلف کاری، دوره‌های جدید، وبینارهای رایگان و ... زودتر از همه باخبر بشی، اطلاعات خودت رو ثبت کن تا عضو خبرنامه دانشکار بشی.