3

فرصت شغلی فعال
عادی
شرکت نرم افزاری جادوی فکر

کارآموزی کارشناس بازاریابی و فروش

کارآموزی منجر ‌به استخدام
مازندران 

2 روز پیش 

جزئیات بیشتر
عادی
همیار زنبور

پروژه کارشناس بازاریابی ابنترنتی (حوزه تجهیزات زنبور داری)

اصفهان 

1 هفته پیش 

جزئیات بیشتر
عادی
بنیان ذره

استخدام اوپراتور فنی کنترل خط پروسس

تهران 

1 ماه پیش 

جزئیات بیشتر
عادی
مرکز راهبردی آب، انرژی و محیط زیست
تهران 

2 ماه پیش 

| منقضی شده
جزئیات بیشتر
تهران 

2 ماه پیش 

| منقضی شده
جزئیات بیشتر
عادی
گروه استیری

کارآموزی کارشناس فروش و بازاریابی

کارآموزی منجر ‌به استخدام
تهران 

2 ماه پیش 

| منقضی شده
جزئیات بیشتر
تهران 

2 ماه پیش 

| منقضی شده
جزئیات بیشتر
عادی
ارزیابان فناوری های سلامت محور

استخدام کارشناس ارزیابی (شیمی و زیست شناسی)

تهران 

2 ماه پیش 

| منقضی شده
جزئیات بیشتر
عادی
ارزیابان فناوری های سلامت محور

استخدام کارشناس ارزیابی (شیمی و زیست شناسی)

تهران 

3 ماه پیش 

| منقضی شده
جزئیات بیشتر
عادی
فریر

استخدام کارشناس مارکتینگ و فروش

اصفهان 

3 ماه پیش 

| منقضی شده
جزئیات بیشتر
عادی
تک نام پندار آریا

استخدام کارشناس توسعه بازار

تهران 

3 ماه پیش 

| منقضی شده
جزئیات بیشتر
عادی
فن رویش نوین ویرا (گروتک)

کارآموزی کارشناس بازاریابی

کارآموزی منجر ‌به استخدام
تهران 

4 ماه پیش 

| منقضی شده
جزئیات بیشتر
عادی
آرمان شیمی افروز

کارآموزی کارشناس فروش مواد شیمیایی نساجی

کارآموزی منجر ‌به استخدام
تهران 

4 ماه پیش 

| منقضی شده
جزئیات بیشتر
یزد 

4 ماه پیش 

| منقضی شده
جزئیات بیشتر
عادی
تمدن راه ابریشم

استخدام کارشناس تیم نگهداری

تهران 

4 ماه پیش 

| منقضی شده
جزئیات بیشتر
عادی
فن رویش نوین ویرا (گروتک)

استخدام بازاریابی تجهیزات کشاورزی

تهران 

5 ماه پیش 

| منقضی شده
جزئیات بیشتر
عادی
پرند شیمی تابان
تهران 

6 ماه پیش 

| منقضی شده
جزئیات بیشتر
تهران 

6 ماه پیش 

| منقضی شده
جزئیات بیشتر

دانشکار را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید