اکوپارت

پروژه کارشناس فروش

(1 ماه پیش)

اکوپارت

اصفهان - دانشگاه اصفهان

مشخصات عمومی

تعداد افراد مورد نیاز

1

بازه سنی

22 تا 45 سال

مشخصات شغلی

شرح جایگاه شغلی

به یک نیرو با روابط عمومی بالا جهت برگزاری نمایشگاه در دانشگاه اصفهان با شرایط عالی نیازمندیم.

مشخصات تحصیلی

دانشجو یا فارغ التحصیل

در مقطع

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

در رشته

مدیریت بازاریابی

مدیریت بازرگانی

مدیریت توسعه

زبان انگلیسی

زبان‌ها خارجی

انگلیسی: درک مطلب مناسب و انتقال محتوای نسبی

نرم افزارهای مورد نیاز

Microsoft Word

لگوی شخصیت شناسی

مشخصات شخصیتی

توانایی انجام کار گروهی

روابط عمومی بالا

مسئولیت پذیری بالا

فرصت‌های مشابه

عادی
همیار زنبور

پروژه کارشناس بازاریابی ابنترنتی (حوزه تجهیزات زنبور داری)

اصفهان 

1 ماه پیش 

جزئیات بیشتر

دانشکار را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید