بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

هم تیمی کارشناس تضمین کیفیت

(2 ماه پیش)

بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

تهران - امیر آباد

مشخصات عمومی

مزایا

ناهار و پذیرایی

بازه سنی

20 تا 45 سال

حقوق

همراه با حقوق

مشخصات شغلی

شرح جایگاه شغلی

تحصیلات مرتبط: لیسانس صنایع ،مدیریت، محیط زیست، ایمني و بهداشت حرفه اي

مهارت : توانایي اصول و فنون مذاکره،توانایي تحلیل، کار تیمي، نگرش سیستمي، مسلط بر سیستم هاي مدیریت کیفیت ، آشنا بر ارزیابي ریسك ، آشنائي با HSE، آشنا بر مدل هاي تعالي INQA ،EFQM 

آشنا بر استاندارد 17020 ISO

 کامپیوتر: مسلط بر offic ،آشنا با نرم افزارهاي کنترل پروژه مانند Poreject M

مشخصات تحصیلی

دانشجو یا فارغ التحصیل

در مقطع

کارشناسی

در رشته

محیط زیست

مهندسی بهداشت حرفه ای

فرصت‌های مشابه

تهران 

4 هفته پیش 

جزئیات بیشتر
عادی
دیجی دکورایز

هم تیمی کارشناس بازاریابی برای سایت اینترنتی

تهران 

1 ماه پیش 

جزئیات بیشتر

دانشکار را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید