با دوره‌های استخدامی یادبگیر و استخدام شو!

مشاهده
کارفرما

مدیریت عملکرد چیست و چگونه سبب ارتقاء کسب و کارها می‌شود؟

صاحبان کسب و کارها و مدیران شرکت های مختلف همواره در پی کسب نتایج مثبت و ارتقاء مشاغل خویش هستند. تعیین هدف مشخص و روشن در کنار مدیریت عملکرد و نظارت صحیح بر فعالیت نیروی انسانی سبب کسب نتیجه دلخواه می‌گردد. از این رو مدیران سازمان های مختلف به تناسب دانش و آگاهی خویش از روش های مدیریتی قدیمی و نوین بهره می‌گیرند.

پیشنهادی: ثبت آگهی استخدام و جذب نیرو

همگان به اهمیت فعالیت و بهره‌وری نیروی انسانی در ارتقاء کسب و کارها واقف هستند. بنابراین بهره گیری از روش های مدیریتی صحیح و جامع نوین مانند مدیریت عملکرد کارکنان علاوه بر افزایش کارکرد پرسنل، سبب رسیدن به اهداف و چشم اندازهای مدیران میگردد. روش مذکور یک سیستم علمی و بسیار کاربردی در کسب و کارها محسوب می‌شود که طی مراحل مختلف و مؤثری اجرا می‌شود. در این مقاله به بررسی و ارزیابی مراحل و نکات این روش مدیریتی نوین می پردازیم.

مدیریت عملکرد چیست؟

امروزه پیشرفت کسب و کارها به عوامل متعددی از جمله فعالیت کارکنان، نظارت مدیران، هدف گذاری صحیح، شرایط اجتماعی، نیاز جامعه، شیوه مدیریتی، تعداد پرسنل و سیاست های مختلف بستگی دارد. مدیریت عملکرد( Performance Management )، یک شیوه ی مدیریتی نوین در سازمان ها است که طی مراحل مختلف علمی، سبب رشد و پیشرفت عملکرد نیروی انسانی خواهد شد. این روش حدود 50 سال پیش توسط دانیلز روانشناس و رفتارشناس آمریکایی وارد حوزه مدیریت شد. این شیوه مدیریتی با تکرار مداوم  مراحل مختلف هدف گذاری، برنامه ریزی، آموزش و پشتیبانی، ارزیابی و پاداش انجام می‌شود. مدیران و سرپرستان کسب و کار ها با بررسی و ارزیابی دقیق مراحل مذکور، اشکالات و کم کاری های پرسنل را رفع نموده و زمینه ی پیشرفت را برای آنها فراهم می‌نمایند. این روش در واقع با هدف گذاری دقیق، تفهیم نیاز شرکت به پرسنل و رفع مشکلات، عملکرد نیروی انسانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

فرایند مدیریت عملکرد

فرآیند مدیریت عملکرد شرکت ها و نیروی انسانی طی مراحل مشخصی انجام می‌شود. بدین صورت که مدیران ابتدا چشم انداز و اهداف کوتاه مدت و بلند مدت شرکت را معین می‌کنند. سپس طی مرحله برنامه ریزی، وظایف افراد را مشخص می‌کنند. آموزش وظایف و پشتیبانی از پرسنل یکی از مراحل  این پروسه است که سبب افزایش کارایی افراد می‌گردد. ارزیابی نهایی و پاداش به عنوان مرحله ی پایان فرآیند انجام می‌شود که نتیجه نهایی عملکرد را مشخص می‌کند. پروسه مدیریت فعالیت و عملکرد کسب و کارها طی مراحل ذیل انجام می‌شود.

هدف گذاری و برنامه ریزی

هدف گذاری و برنامه ریزی

پایه و اساس تمام فعالیت ها و موفقیت ها هدف گذاری و برنامه ریزی دقیق، مفید و قابل اجرا خواهد بود. ساماندهی فعالیت نیروی انسانی با  برنامه ریزی صحیح و تعیین وظایف اشخاص صورت می‌گیرد. بنابراین یکی از مراحل اساسی و تأثیر گذار در فرآیند مدیریت، تعیین هدف است که وظیفه‌ی تک تک پرسنل است. افراد با درک درست از وظایف و اهداف، عملکرد بهتری خواهند داشت. تعیین اهداف مشترک سبب افزایش همکاری و همفکری پرسنل و در نتیجه افزایش خلاقیت و نوآوری خواهد شد. تعیین وظایف و مسئولیت مشخص هر فرد برای ارتقاء رتبه نیز سبب تزریق انرژی می گردد.

آموزش وظایف و پشتیبانی

آموزش دقیق وظایف و عملکرد صحیح نیروی انسانی در جایگاه ها و سمت های مختلف، یکی از مراحل مدیریت است که سبب افزایش کیفیت عملکرد افراد می‌گردد. ارائه روش های بهبود عملکرد در کنار انتقادها نیز بسیار حائز اهمیت میباشد. یعنی در صورت انتقاد از فعالیت نیروی انسانی، زمینه رشد و رفع اشکالات فرد به وسیله آموزش، همراهی و همیاری فراهم شود. آموزش صحیح پرسنل جدید و یادآوری وظایف همه پرسنل سبب تقویت عملکرد آنها می‌گردد. این روش به صورت نیرو محرکه، سبب افزایش بهره وری افراد می‌گردد. تخصیص وظایف باید به صورت تخصصی و بر اساس توانایی های افراد انجام گیرد. در غیر اینصورت، نتیجه ی مطلوب دریافت نخواهد شد.

نظارت و ارزیابی

نظارت و ارزیابی عملکرد پرسنل در جایگاه های معین خویش، سبب تشخیص نقاط ضعف و قوت پرسنل می‌گردد. نظارت و ارزیابی مفید باید به صورت دوره ای و در دوره های مداوم تکرار شود تا نتیجه صحیح کسب شود. تعیین نکات مهم و حائز اهمیت در مورد عملکرد هر شخص، سبب افزایش تأثیر ارزیابی می‌گردد. به طور مثال ارزیابی عملکرد واحد حسابداری در صدور صورت حساب ها، ثبت و ارزیابی داده ها، تنظیم ترازنامه ها، صدور فاکتورهای معوقه و… در دو الی سه مرحله سبب تشخیص نقاط قوت، نقاط ضعف و سهل انگاری افراد می‌گردد. عملکرد افراد در سه سطح دسته بندی می‌گردد؛ عملکرد متوسط و درخور انتظار، عملکرد عالی و بیش از انتظار، عملکرد ضعیف و دور از انتظار، سه سطح ارزیابی عملکرد پرسنل است. گاهی اوقات ارزیابی باید به صورت کاملا آشکار انجام شود، این روش سبب افزایش فعالیت نیروی انسانی می‌گردد.

پاداش و ترفیع مقام

پاداش و ترفیع مقام

تخصیص پاداش و تشویقی به پرسنل فعال نقش بسزایی در بهبود عملکرد افراد خواهد داشت. ارائه پاداش پس از ارزیابی عملکرد پرسنل، نشان دهنده قدردانی و تقدیر از فعالیت های فرد است. گاهی اوقات اختصاص پاداش به تمام اعضای سازمان سبب بهبود روابط مدیران و پرسنل و افزایش انگیزه افراد در راستای بهبود عملکرد مناسب است. تشویق و پاداش بیش از تنبیه موثر واقع می‌شود. بنابراین کاهش تنبیه و افزایش تشویق سبب بهبود عملکرد نیروی انسانی سازمان می گردد.

اهمیت مدیریت عملکرد

سیستم مدیریتی مناسب و نوین از نیازهای اساسی سازمان ها و شرکت های امروزی محسوب می‌شود و پیشرفت و ترقی سازمان به عملکرد آن بستگی دارد. سیستم نوین مدیریت عملکرد نیروی انسانی فعال در سازمانها سبب  ارزیابی و شناسایی نقاط قوت، نقاط ضعف، سهل انگاری ها و تمام فعالیت های پرسنل می گردد. در واقع، ارزیابی عملکرد و تخصیص پاداش به پرسنل بدون سیستم مدیریتی مذکور، به صورت صحیح انجام نمی‌شود. اهداف اجرای این سیستم در سازمان ها:

•          ارزیابی دقیق نیروهای انسانی، منابع، فرآیندها و فعالیت های صورت گرفته در سازمان

•          حصول اطمینان از پیشبرد صحیح اهداف شرکت

•          مدیریت صحیح چالش ها و مشکلات موجود در سازمان

•          نظارت دقیق بر تمامی فرآیندهای سازمانی

•          تشخیص نیروهای فعال و نیروهای ناموفق در سازمان

•          تخصیص صحیح وظایف و سمت های گوناگون به افراد توانمند و لایق

•          افزایش میزان بازدهی سازمان

تعریف مدیریت عملکرد چیست؟

مدیریت عملکرد(Performance Management)، یک شیوه ی مدیریتی نوین در سازمان ها است که طی مراحل مختلف علمی، سبب رشد و پیشرفت عملکرد نیروی انسانی خواهد شد…

فرآیند مدیریت عملکرد شامل چه مراحلی است؟

هدف گذاری و برنامه ریزی، آموزش وظایف و پشتیبانی، نظارت و ارزیابی، پاداش و ترفیع مراحل فرایند مدیریت عملکرد را تشکیل می دهند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

به خبرنامه دانشکار بپیوند!

اگر می‌خوای از جدیدترین مطالب حوزه‌های مختلف کاری، دوره‌های جدید، وبینارهای رایگان و ... زودتر از همه باخبر بشی، اطلاعات خودت رو ثبت کن تا عضو خبرنامه دانشکار بشی.