ورود/ثبت‌نام
به دنبال تجربه‌ای جدید هستم

تعداد فرصت‌های شغلی ثبت شده

کارآموز مهندسی مکانیک/هوافضا/انرژی

سروستان صنعت ایده
عادی

سروستان صنعت ایده

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
4 روز پیش
تهران
شرکت صنایع ماشین های اداری ایران (مادیران)
نمایشگاه

شرکت صنایع ماشین های اداری ایران (مادیران)

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
6 روز پیش
تهران
کیمیا فناوران پردیس
نمایشگاه

کیمیا فناوران پردیس

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
1 هفته پیش
تهران
مبنا پژوهان فناوری های نوین آتیه
نمایشگاه

مبنا پژوهان فناوری های نوین آتیه

پاره وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
1 هفته پیش
تهران
ایرانیان بانژ
نمایشگاه

ایرانیان بانژ

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
1 هفته پیش
تهران
زیب اندام آریایی
نمایشگاه

زیب اندام آریایی

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
1 هفته پیش
یزد
شرکت ایده کاوان صنعت پردیس
نمایشگاه

شرکت ایده کاوان صنعت پردیس

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
1 هفته پیش
تهران
الکترونیک برتر
نمایشگاه

الکترونیک برتر

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
1 هفته پیش
تهران
توسعه صنعت بسته بندی بطری نو
عادی

توسعه صنعت بسته بندی بطری نو

تمام وقت

پاره وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
2 هفته پیش
مرکزی
صدرا تجهیز مهرگان
عادی

صدرا تجهیز مهرگان

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
4 هفته پیش
اصفهان
گروه آموزشی سیگما
عادی

گروه آموزشی سیگما

پاره وقت

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
1 ماه پیش
تهران
امیدفضا
عادی

امیدفضا

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
1 ماه پیش
تهران
دانشکار
عادی

دانشکار

دورکاری

پاره وقت

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
1 ماه پیش
تهران
اندیشکده حکمرانی نرم و فناوری های نوین
عادی

اندیشکده حکمرانی نرم و فناوری های نوین

پاره وقت

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
1 ماه پیش
تهران
دیار ماشین مبنا
عادی

دیار ماشین مبنا

پاره وقت

دورکاری

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
2 ماه پیش
تهران
شرکت ایده کاوان صنعت پردیس
عادی

شرکت ایده کاوان صنعت پردیس

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
2 ماه پیش
تهران
تولیدی پرچ ساز
عادی

تولیدی پرچ ساز

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
2 ماه پیش
تهران
الکترونیک برتر
عادی

الکترونیک برتر

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
2 ماه پیش
تهران