ورود/ثبت‌نام
به دنبال تجربه‌ای جدید هستم

تعداد فرصت‌های شغلی ثبت شده

کارآموز مهندسی صنایع/مدیریت پروژه

شرکت صنایع غذایی بدر
عادی

شرکت صنایع غذایی بدر

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
1 روز پیش
تهران
موسسه تحقیقات مالی و اقتصادی حسیب ایرانیان
عادی

موسسه تحقیقات مالی و اقتصادی حسیب ایرانیان

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
2 روز پیش
تهران
پارس پژوهان
عادی

پارس پژوهان

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
4 روز پیش
تهران
شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل
نمایشگاه

شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل

تمام وقت

کارآموزی مهارت‌افزا

مشاهده بیشتر
4 روز پیش
تهران
شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل
نمایشگاه

شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
4 روز پیش
تهران
فرادید رها
نمایشگاه

فرادید رها

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
6 روز پیش
تهران
شرکت صنایع ماشین های اداری ایران (مادیران)
نمایشگاه

شرکت صنایع ماشین های اداری ایران (مادیران)

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
6 روز پیش
تهران
فناوران اطلاعات سخن
نمایشگاه

فناوران اطلاعات سخن

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
6 روز پیش
تهران
شرکت صنایع ماشین های اداری ایران (مادیران)
نمایشگاه

شرکت صنایع ماشین های اداری ایران (مادیران)

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
6 روز پیش
تهران
شرکت صنایع ماشین های اداری ایران (مادیران)
نمایشگاه

شرکت صنایع ماشین های اداری ایران (مادیران)

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
6 روز پیش
تهران
تجارت الکترونیک پارسیان
نمایشگاه

تجارت الکترونیک پارسیان

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
7 روز پیش
تهران
جشنواره ملی بهره وری
عادی

جشنواره ملی بهره وری

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
1 هفته پیش
تهران
افزار پرداز رمیس
نمایشگاه

افزار پرداز رمیس

تمام وقت

پاره وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
1 هفته پیش
تهران
گروه خدمات مالی کاریزما
نمایشگاه

گروه خدمات مالی کاریزما

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
1 هفته پیش
تهران
گروه تعاونی پیشگامان
نمایشگاه

گروه تعاونی پیشگامان

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
1 هفته پیش
یزد
گروه تعاونی پیشگامان
نمایشگاه

گروه تعاونی پیشگامان

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
1 هفته پیش
یزد
دانشکار
نمایشگاه

دانشکار

پاره وقت

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
1 هفته پیش
تهران
بنیان ذره
نمایشگاه

بنیان ذره

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
1 هفته پیش
تهران