ورود/ثبت‌نام
به دنبال تجربه‌ای جدید هستم

تعداد فرصت‌های شغلی ثبت شده

کارآموز مالی/حسابداری

موسسه تحقیقات مالی و اقتصادی حسیب ایرانیان
عادی

موسسه تحقیقات مالی و اقتصادی حسیب ایرانیان

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
2 روز پیش
تهران
شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل
نمایشگاه

شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل

تمام وقت

کارآموزی مهارت‌افزا

مشاهده بیشتر
4 روز پیش
تهران
شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل
نمایشگاه

شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
4 روز پیش
تهران
فرادید رها
نمایشگاه

فرادید رها

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
6 روز پیش
تهران
شرکت صنایع ماشین های اداری ایران (مادیران)
نمایشگاه

شرکت صنایع ماشین های اداری ایران (مادیران)

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
6 روز پیش
تهران
شرکت صنایع ماشین های اداری ایران (مادیران)
نمایشگاه

شرکت صنایع ماشین های اداری ایران (مادیران)

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
6 روز پیش
تهران
کیمیا فناوران پردیس
نمایشگاه

کیمیا فناوران پردیس

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
1 هفته پیش
تهران
امن پرداز
نمایشگاه

امن پرداز

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
1 هفته پیش
تهران
گروه خدمات مالی کاریزما
نمایشگاه

گروه خدمات مالی کاریزما

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
1 هفته پیش
تهران
شرکت راهبر فرایند آریا
نمایشگاه

شرکت راهبر فرایند آریا

تمام وقت

کارآموزی مهارت‌افزا

مشاهده بیشتر
1 هفته پیش
تهران
شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل
نمایشگاه

شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل

تمام وقت

کارآموزی مهارت‌افزا

مشاهده بیشتر
1 هفته پیش
تهران
گروه خدمات مالی کاریزما
نمایشگاه

گروه خدمات مالی کاریزما

تمام وقت

کارآموزی مهارت‌افزا

مشاهده بیشتر
1 هفته پیش
تهران
گروه خدمات مالی کاریزما
نمایشگاه

گروه خدمات مالی کاریزما

کارآموزی مهارت‌افزا

مشاهده بیشتر
1 هفته پیش
تهران
 کشتیرانی آریا بندر سپنتا
نمایشگاه

کشتیرانی آریا بندر سپنتا

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
1 هفته پیش
تهران
گروه خدمات مالی کاریزما
نمایشگاه

گروه خدمات مالی کاریزما

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
1 هفته پیش
تهران
گروه خدمات مالی کاریزما
نمایشگاه

گروه خدمات مالی کاریزما

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
1 هفته پیش
تهران
راستین نگار البرز
عادی

راستین نگار البرز

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
2 هفته پیش
تهران
راهکارهای همراه گسترده شهر آینده (جعبه ابزار)
عادی

راهکارهای همراه گسترده شهر آینده (جعبه ابزار)

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
2 هفته پیش
تهران