ورود/ثبت‌نام
به دنبال تجربه‌ای جدید هستم

تعداد فرصت‌های شغلی ثبت شده

کارآموز سئو/دیجیتال مارکتینگ/تولید محتوا

مبنا پژوهان فناوری های نوین آتیه
عادی

مبنا پژوهان فناوری های نوین آتیه

پاره وقت

تمام وقت

کارآموزی مهارت‌افزا

مشاهده بیشتر
2 روز پیش
تهران
بازی ساز باش
نمایشگاه

بازی ساز باش

کارآموزی مهارت‌افزا

مشاهده بیشتر
2 روز پیش
تهران
نوین طب بنیان راد
نمایشگاه

نوین طب بنیان راد

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
2 روز پیش
تهران
پارس پژوهان
عادی

پارس پژوهان

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
4 روز پیش
تهران
نوین طب بنیان راد
نمایشگاه

نوین طب بنیان راد

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
6 روز پیش
تهران
نوین طب بنیان راد
نمایشگاه

نوین طب بنیان راد

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
6 روز پیش
تهران
فدنا
نمایشگاه
مشاهده بیشتر
6 روز پیش
تهران
تجارت الکترونیک پارسیان
نمایشگاه

تجارت الکترونیک پارسیان

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
7 روز پیش
تهران
آراد پرگاس پردیس
نمایشگاه

آراد پرگاس پردیس

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
1 هفته پیش
تهران
درنا وینگ
عادی

درنا وینگ

کارآموزی مهارت‌افزا

مشاهده بیشتر
1 هفته پیش
تهران
مبنا پژوهان فناوری های نوین آتیه
نمایشگاه

مبنا پژوهان فناوری های نوین آتیه

پاره وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
1 هفته پیش
تهران
بنیان ذره
نمایشگاه

بنیان ذره

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
1 هفته پیش
تهران
چکاد
نمایشگاه

چکاد

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
1 هفته پیش
تهران
شرکت صنایع ماشین های اداری ایران (مادیران)
نمایشگاه

شرکت صنایع ماشین های اداری ایران (مادیران)

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
1 هفته پیش
تهران
هوشمند افزار ویرا تراشه
نمایشگاه

هوشمند افزار ویرا تراشه

دورکاری

تمام وقت

پاره وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
1 هفته پیش
تهران
نوین طب بنیان راد
نمایشگاه

نوین طب بنیان راد

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
1 هفته پیش
تهران
راهکارهای همراه گسترده شهر آینده (جعبه ابزار)
عادی

راهکارهای همراه گسترده شهر آینده (جعبه ابزار)

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
1 هفته پیش
تهران
میکرو مدکو
عادی

میکرو مدکو

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
1 هفته پیش
تهران