عادی
شرکت سهامی آرد سنندج

شرکت سهامی آرد سنندج

کارآموزی منجر ‌به استخدام
کردستان 

4 ماه پیش 

| منقضی شده
جزئیات بیشتر
عادی
شرکت معتبر غذایی

شرکت معتبر غذایی

کارآموزی منجر ‌به استخدام
کردستان 

5 ماه پیش 

| منقضی شده
جزئیات بیشتر
عادی
شرکت سهامی آرد سنندج
کردستان 

1 سال پیش 

| منقضی شده
جزئیات بیشتر
کردستان 

2 سال پیش 

| منقضی شده
جزئیات بیشتر
عادی
پیشرو فن کاوش ژیندا

پیشرو فن کاوش ژیندا

کارآموزی منجر ‌به استخدام
کردستان 

3 سال پیش 

| منقضی شده
جزئیات بیشتر
عادی
شرکت معتبر غذایی

شرکت معتبر غذایی

کارآموزی منجر ‌به استخدام
کردستان 

4 سال پیش 

| منقضی شده
جزئیات بیشتر

دانشکار را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید