گروه بین المللی پارس فناور سروش

گروه بین المللی پارس فناور سروش

تهران - خواجه نصیر غربی

تمام وقت
استخدام

مشخصات عمومی

تعداد افراد مورد نیاز

2

بازه سنی

25 تا 45 سال

مشخصات شغلی

حوزه شغلی

مالی/حسابداری

اقتصاد

ریاضی و کاربردها/آمار

شرح جایگاه شغلی

تسلط به امور مالیاتی و مفاهیم ,اصول,مبانی ,ماهیت ها وثبت های حسابداری ,مسلط به نرم افزار سپیدار

مشخصات تحصیلی

فارغ التحصیل

در مقطع

کارشناسی

در رشته

حسابداری

فرصت‌های مشابه

الکترونیک برتر
نمایشگاه

الکترونیک برتر

استخدام

مشاهده بیشتر
امروز
تهران
شرکت دانش پیشرفته آزمایشگاهی پی برد
عادی

شرکت دانش پیشرفته آزمایشگاهی پی برد

تمام وقت

استخدام

مشاهده بیشتر
1 روز پیش
تهران
همکاران سیستم
عادی
مشاهده بیشتر
2 روز پیش
تهران
فن آوری پیشرفته جهان
عادی

فن آوری پیشرفته جهان

تمام وقت

استخدام

مشاهده بیشتر
2 روز پیش
تهران
پراونیکسا
عادی

پراونیکسا

تمام وقت

استخدام

مشاهده بیشتر
2 روز پیش
تهران
همکاران سیستم
عادی

همکاران سیستم

تمام وقت

استخدام

مشاهده بیشتر
6 روز پیش
تهران
همکاران سیستم
عادی

همکاران سیستم

تمام وقت

استخدام

مشاهده بیشتر
6 روز پیش
تهران
همکاران سیستم
عادی

همکاران سیستم

تمام وقت

استخدام

مشاهده بیشتر
6 روز پیش
تهران
آرمان فراز برج
عادی

آرمان فراز برج

تمام وقت

استخدام

مشاهده بیشتر
7 روز پیش
تهران
شایان عمران آهوان
عادی

شایان عمران آهوان

تمام وقت

استخدام

مشاهده بیشتر
1 هفته پیش
تهران