ایرانیان سیم کار

امریه مهندس مکانیک

(2 ماه پیش)

ایرانیان سیم کار

حسن آباد - حسن آباد فشافویه

مشخصات عمومی

جنسیت

آقا

خدمت

معافیت تحصیلی

تعداد افراد مورد نیاز

3

بازه سنی

24 تا 36 سال

مشخصات شغلی

شرح جایگاه شغلی

وظایف کارجو:

طراحی محصولات مختلف

برنامه ریزی و مدیریت نحوه ی ساخت محصولات

نظارت بر روی اجرای سیستم های طراحی شده جهت تولید محصولات

کاهش هزینه های تولید محصولات با طراحی روش های جدید ساخت

ارزیابی و بهبود سیستم های فعلی تولید محصولات

طراحی سیستم های اتوماسیون برای کارخانه 

استفاده از نرم افزاهای تخصصی برای ایجاد مدل های مجازی طرح های مختلف

مهارت های مورد نیاز:

دانش فنی کامل

طراحی صنعتی

برقراری ارتباط

کار گروهی

حل مساله

تفکر انتقادی

جسنجو و پیدا کردن منابع اطلاعاتی

زبان انگلیسی

استفاده از نرم افزارهای تخصصی

جذابیت های محل کار:

ماندگاری شغلی بالا

حس آرامش

حقوق منصفانه و سر وقت

ناهار 

پاداش

جشن  و هدایا به مناسبت های مختلف

آموزش 

سالن ورزشی

5میلیون ریال کمک هزینه معیشتی

بیمه تکمیلی 

 پاداش حق تخصص بر اساس توانمندی و مهارت فردی

مشخصات تحصیلی

دانشجو یا فارغ التحصیل

در مقطع

کارشناسی

کارشناسی ارشد

در رشته

مکاترونیک

مهندسی مکانیک_ساخت و تولید

مهندسی مکانیک_طراحی سیستم های دینامیکی خودرو

مهندسی مکانیک

دانشکار را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید