مشخصات عمومی

جنسیت

ترجیحا خانم

بازه سنی

25 تا 38 سال

مشخصات شغلی

حوزه شغلی

مهندسی مواد و متالورژی

مهندسی شیمی/پلیمر/نفت و گاز

مهندسی برق

مهندسی کشاورزی/نساجی/صنایع غذایی

مهندسی مکانیک/هوافضا/انرژی

شرح جایگاه شغلی

شرح وظایف:

  •   انجام هماهنگی پروژه های بازرسی
  •   بازنگری و بررسی گزارش های بازرسی
  •   کنترل فرایند بازرسی کالا
  •   پیگیری نیازمندی های مشتریان مربوط به بازرسی های انجام شده    

ویژگی‌ها:

  • تحصیلات کارشناسی/ کارشناسی ارشد
  • رشته های مهندسی از دانشگاه های معتبر

 

مشخصات تحصیلی

فارغ التحصیل

در مقطع

کارشناسی ارشد

کارشناسی

در رشته

مهندسی مکانیک

مهندسی شیمی

مهندسی مواد و متالورژی

مهندسی برق

مهندسی نساجی

ربان‌ها خارجی

انگلیسی: درک مطلب سریع و انتقال محتوای مناسب

نرم افزارهای مورد نیاز

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft Project

Microsoft Powerpoint

Microsoft Word

فرصت‌های مشابه

کارن خودرو
عادی

کارن خودرو

تمام وقت

استخدام

مشاهده بیشتر
امروز
تهران
بسپارسازان ایرانیان (بساپلیمر)
عادی

بسپارسازان ایرانیان (بساپلیمر)

تمام وقت

استخدام

مشاهده بیشتر
1 روز پیش
تهران
نوآور
عادی

نوآور

تمام وقت

استخدام

مشاهده بیشتر
1 روز پیش
تهران
پرتو تماس نوین
نمایشگاه

پرتو تماس نوین

تمام وقت

استخدام

مشاهده بیشتر
1 روز پیش
تهران
پرتو تماس نوین
نمایشگاه

پرتو تماس نوین

تمام وقت

استخدام

مشاهده بیشتر
1 روز پیش
تهران
پرتو تماس نوین
نمایشگاه

پرتو تماس نوین

تمام وقت

استخدام

مشاهده بیشتر
1 روز پیش
تهران
امیدفضا
نمایشگاه
مشاهده بیشتر
1 روز پیش
تهران
تاوا صنعت
عادی

تاوا صنعت

پاره وقت

استخدام

مشاهده بیشتر
2 روز پیش
تهران
سبحان دارو
نمایشگاه

سبحان دارو

تمام وقت

استخدام

مشاهده بیشتر
3 روز پیش
تهران
سبحان دارو
نمایشگاه

سبحان دارو

تمام وقت

استخدام

مشاهده بیشتر
3 روز پیش
تهران