فناوران قوای محرکه آداد

فناوران قوای محرکه آداد

تهران - بلوار کشاورز

پاره وقت
هم تیمی

مشخصات عمومی

تعداد افراد مورد نیاز

2

بازه سنی

22 تا 36 سال

مشخصات شغلی

حوزه شغلی

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

شرح جایگاه شغلی

طراح اپ و سایت 

فرصت‌های مشابه

پارسی پل خودران
عادی

پارسی پل خودران

پاره وقت

دورکاری

تمام وقت

استخدام

مشاهده بیشتر
1 روز پیش
تهران
پرگاس طب
عادی

پرگاس طب

تمام وقت

استخدام

مشاهده بیشتر
1 روز پیش
تهران
ققنوس جاده ابریشم
عادی

ققنوس جاده ابریشم

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
1 روز پیش
تهران
بازی ساز باش
عادی

بازی ساز باش

پاره وقت

دورکاری

تمام وقت

پروژه

مشاهده بیشتر
1 روز پیش
تهران
آپ (آسان پرداخت)
عادی

آپ (آسان پرداخت)

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
1 روز پیش
تهران
همکاران سیستم
عادی
مشاهده بیشتر
1 روز پیش
تهران
همراه اول
عادی

همراه اول

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
1 روز پیش
تهران
شرکت فناوران طلوع شبکه
عادی

شرکت فناوران طلوع شبکه

تمام وقت

استخدام

مشاهده بیشتر
1 روز پیش
تهران
دانشکار
عادی

دانشکار

پاره وقت

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
3 روز پیش
تهران
نماتک
عادی
مشاهده بیشتر
3 روز پیش
تهران