فناوران قوای محرکه آداد

فناوران قوای محرکه آداد

تهران - بلوار کشاورز

پاره وقت
هم تیمی

مشخصات عمومی

تعداد افراد مورد نیاز

2

بازه سنی

24 تا 34 سال

مشخصات شغلی

حوزه شغلی

مهندسی برق

شرح جایگاه شغلی

آشنایی با طراحی و ساخت الکتروموتورهای بدون جاروبک دی سی 

مشخصات تحصیلی

دانشجو یا فارغ التحصیل

در مقطع

دکتری

در رشته

مهندسی برق

فرصت‌های مشابه

گروه آترینا
عادی

گروه آترینا

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
1 روز پیش
تهران
دانش بنیان شایان فناوران
عادی

دانش بنیان شایان فناوران

تمام وقت

استخدام

مشاهده بیشتر
1 روز پیش
تهران
تحقیقات الکترونیک فطروسی
عادی

تحقیقات الکترونیک فطروسی

تمام وقت

استخدام

مشاهده بیشتر
1 روز پیش
تهران
کاجاران
نمایشگاه

کاجاران

تمام وقت

استخدام

مشاهده بیشتر
1 روز پیش
تهران
الکترونیک برتر
عادی

الکترونیک برتر

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
1 روز پیش
تهران
شرکت ایده کاوان صنعت پردیس
عادی

شرکت ایده کاوان صنعت پردیس

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
1 روز پیش
تهران
سحاب
عادی

سحاب

پاره وقت

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
2 روز پیش
تهران
مهندسی پزشکی عالی پیام
عادی

مهندسی پزشکی عالی پیام

تمام وقت

استخدام

مشاهده بیشتر
3 روز پیش
تهران
آپ (آسان پرداخت)
عادی

آپ (آسان پرداخت)

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
3 روز پیش
تهران
همراه اول
عادی

همراه اول

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
3 روز پیش
تهران