شرکت مهندسی سازگان ارتباط*

شرکت مهندسی سازگان ارتباط*

پردیس - پارک فناوری پردیس

تمام وقت
استخدام

مشخصات عمومی

تعداد افراد مورد نیاز

1

مزایا

بیمه

بازه سنی

25 تا 35 سال

مشخصات شغلی

حوزه شغلی

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

شرح جایگاه شغلی

کنترل کیفیت نرم افزار ها

فرصت‌های مشابه

فناوران اطلاعات خبره
نمایشگاه

فناوران اطلاعات خبره

تمام وقت

استخدام

مشاهده بیشتر
امروز
تهران
فناوران اطلاعات خبره
نمایشگاه

فناوران اطلاعات خبره

تمام وقت

استخدام

مشاهده بیشتر
امروز
تهران
امن پرداز
نمایشگاه
مشاهده بیشتر
امروز
تهران
امن پرداز
نمایشگاه

امن پرداز

تمام وقت

استخدام

مشاهده بیشتر
امروز
تهران
امن پرداز
نمایشگاه
مشاهده بیشتر
امروز
تهران
پژوهشگران بین المللی آگاه
نمایشگاه

پژوهشگران بین المللی آگاه

پاره وقت

تمام وقت

دورکاری

استخدام

مشاهده بیشتر
1 روز پیش
تهران
پرتو تماس نوین
نمایشگاه

پرتو تماس نوین

تمام وقت

استخدام

مشاهده بیشتر
1 روز پیش
تهران
پرتو تماس نوین
نمایشگاه

پرتو تماس نوین

تمام وقت

استخدام

مشاهده بیشتر
1 روز پیش
تهران
ارتباطات بین المللی تلسی
نمایشگاه

ارتباطات بین المللی تلسی

تمام وقت

استخدام

مشاهده بیشتر
1 روز پیش
تهران
ارتباطات بین المللی تلسی
نمایشگاه

ارتباطات بین المللی تلسی

تمام وقت

استخدام

مشاهده بیشتر
1 روز پیش
تهران