فناوران قوای محرکه آداد

فناوران قوای محرکه آداد

تهران - بلوارکشاورز

پاره وقت
هم تیمی

مشخصات عمومی

تعداد افراد مورد نیاز

2

بازه سنی

24 تا 44 سال

مشخصات شغلی

حوزه شغلی

مهندسی مکانیک/هوافضا/انرژی

شرح جایگاه شغلی

متخصص طراحی و ساخت قطعات فیبرکربن 

فرصت‌های مشابه

گروه آترینا
عادی

گروه آترینا

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
1 روز پیش
تهران
دایو پارس
عادی

دایو پارس

تمام وقت

استخدام

مشاهده بیشتر
1 روز پیش
تهران
دایو پارس
عادی

دایو پارس

تمام وقت

استخدام

مشاهده بیشتر
1 روز پیش
تهران
کیمیا فناوران پردیس
نمایشگاه

کیمیا فناوران پردیس

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
1 روز پیش
تهران
الکترونیک برتر
عادی

الکترونیک برتر

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
1 روز پیش
تهران
شرکت ایده کاوان صنعت پردیس
عادی

شرکت ایده کاوان صنعت پردیس

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
1 روز پیش
تهران
سحاب
عادی

سحاب

پاره وقت

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
2 روز پیش
تهران
آپ (آسان پرداخت)
عادی

آپ (آسان پرداخت)

تمام وقت

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
3 روز پیش
تهران
همراه اول
عادی

همراه اول

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشاهده بیشتر
3 روز پیش
تهران
بهسا کارآفرین ایرانیان
عادی

بهسا کارآفرین ایرانیان

تمام وقت

پاره وقت

استخدام

مشاهده بیشتر
4 روز پیش
تهران