فناوری اطلاعات طاهرنیک آموز

فناوری اطلاعات طاهرنیک آموز

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات نیک آموز به عنوان یکی از شرکت‌های معتبر در زمینه آموزش و ارائه خدمات تخصصی پایگاه داده، هوش تجاری، داده کاوی و همچنین برنامه نویسی در ایران به فعالیت می‌پردازد. این شرکت با داشتن یک تیم بسیار قدرتمند در زمینه ارائه آموزش‌ها و همچنین خدمات کاملا جدید به عنوان یک از مراجع آموزشی مطرح است.

مایل به همکاری شغلی با فناوری اطلاعات طاهرنیک آموز هستید؟

 فرصت های شغلی فناوری اطلاعات طاهرنیک آموز