شرکت نیکان تجارت و توسعه صادرات ایلیا (سهامی خاص)

شرکت نیکان تجارت و توسعه صادرات ایلیا (سهامی خاص)

بازاریابی و فروش/بازرگانی

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

شرکت ایلیا (سهامی خاص) بنا بر نیاز شرکتهای دانش بنیان ایران و بعنوان بازوی تجاری کلیه شرکتهای دانش بنیان و فعال در صنعت نانو به عنوان یک شرکت مستقل و فعال بازرگانی با موضوع فعالیت در عرضه محصولات دانش بنیان در بازارهای داخلی و خارجی ، ارائه خدمات لجستیکی و ... تاسیس گردیده است .

مایل به همکاری شغلی با شرکت نیکان تجارت و توسعه صادرات ایلیا (سهامی خاص) هستید؟

 فرصت های شغلی شرکت نیکان تجارت و توسعه صادرات ایلیا (سهامی خاص)