ایده‎های نرم‎افزاری پندار نو

ایده‎های نرم‎افزاری پندار نو

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

ما شرکتی دانش‎بنیان هستیم که در حوزه تولید نرم‎افزارهای SaaS سازمانی فعالیت می‎کنیم.

مایل به همکاری شغلی با ایده‎های نرم‎افزاری پندار نو هستید؟

 فرصت های شغلی ایده‎های نرم‎افزاری پندار نو