گروه تولیدی صنعتی سپر

گروه تولیدی صنعتی سپر

مهندسی مواد و متالورژی

تهران-دماوند

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

ما در زمینه ی تولید دستکش های کار فعالیت خود را از سال ۹۷ شروع کردیم و در حال جذب نیرو های کار متخصص در زمینه ی کائوچوی طبیعی (لاتکس) و لاتکس مصنوعی هستیم

مایل به همکاری شغلی با گروه تولیدی صنعتی سپر هستید؟

 فرصت های شغلی گروه تولیدی صنعتی سپر