هوش فناوران عصر فردا

هوش فناوران عصر فردا

مهندسی برق

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

شرکت رایوان با سابقه‌ی درخشان در زمینه مشاوره و پذیرش برون سپاری در صنایع گوناگون و سطوح مختلف، مجری صنایع در برآوردن نیازهای کنونی فعالیت‌هایشان و نیز پرورش و تحقق ایده‌های آن ها در زمینه پروژه‌های الکترونیکی و کنترلی خواهد بود.

مایل به همکاری شغلی با هوش فناوران عصر فردا هستید؟

 فرصت های شغلی هوش فناوران عصر فردا