توربین ماشین خاورمیانه

توربین ماشین خاورمیانه

مهندسی مکانیک/هوافضا/انرژی

تهران-قدس

بزرگ و صنعتی - ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر

این شرکت در سال 1381 با هدف بهینه سازی و بهسازی سیستم های ماشین دوار ، مهندسی و تحقیق در زمینۀ صنایع نفت ونیروگاهی و انرژی تشکیل گردید وبا تدوین چهار برنامه دوره ای پنج ساله شامل ساخت قطعات حساس و با تعمیرات اساسی ، ساخت تجهیزات و ادوات دوار شامل انواع روتورها ناحیه سرد وگرم، ساخت کامل توربین های گاز و بخار و کمپرسور سانتریفیوژ و توسعه تنوع، ارائه خدمات تعمیرات اساسی برای دیگر توربین ها و توسعه دفتر طراحی توربو ماشینری، تشکیل گروه شرکت های همکار با محوریت این شرکت، توسعه بازارهای بین المللی و صدور خدمات فنی و مهندسی جزء برنامه های شرکت قرار گرفت.

مایل به همکاری شغلی با توربین ماشین خاورمیانه هستید؟

 فرصت های شغلی توربین ماشین خاورمیانه