شرکت پارس فن آوران رادین

شرکت پارس فن آوران رادین

مهندسی مکانیک/هوافضا/انرژی

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

طراحی و ساخت قطعات و تجهیزات مکانیکی تولیدکننده پمپ های گوشواره ای (لوب) تولیدکننده پمپ های اسلاری مهندسی معکوس و دوباره طراحی ابزار دقیق و پایش داده طراحی و ساخت تست استند

مایل به همکاری شغلی با شرکت پارس فن آوران رادین هستید؟

 فرصت های شغلی شرکت پارس فن آوران رادین