راهکارهای همراه گسترده شهر آینده (جعبه ابزار)

راهکارهای همراه گسترده شهر آینده (جعبه ابزار)

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

شرکت رهگشا، مالک اپلیکیشن جعبه ابزار، در زمینه تولید اپلیکیشن‌های موبایل فعال است.

مایل به همکاری شغلی با راهکارهای همراه گسترده شهر آینده (جعبه ابزار) هستید؟

 فرصت های شغلی راهکارهای همراه گسترده شهر آینده (جعبه ابزار)