آریان بهسا

آریان بهسا

مهندسی مکانیک/هوافضا/انرژی

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

آريان‌بهسا در سال 1388 با هدف ارائه خدمات انرژي به مشتريان و بمنظور افزايش بهره‌وري انرژي و ارتقا كارايي انرژي تاسيس گرديد. خدمات شرکت در حوزه کارایی انرژی در پنج بخش اصلی بهینه سازی انرژی در ساختمان، بهینه سازی انرژی در صنعت، طراحی و اجرای سیستمهای نوین و انرژیهای تجدیدپذیر، آموزش مباحث انرژی و توسعه نرم افزار انرژی متمرکز می باشد.

مایل به همکاری شغلی با آریان بهسا هستید؟

 فرصت های شغلی آریان بهسا