مهراپتیک

مهراپتیک

مهندسی برق

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

طراحی منبع جریان با دقت بالا و پالسی و صفحه نمایش دیجیتال

مایل به همکاری شغلی با مهراپتیک هستید؟

 فرصت های شغلی مهراپتیک