تهران لیزر

تهران لیزر

مهندسی معماری/شهرسازی/طراحی صنعتی

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

تهران لیزر یک دفتر طراحی و ارائه دهنده‌ی خدمات برش لیزری می‌باشد. حوزه‌های کاری این مرکز بسیار متنوع و آینده‌دار است.

مایل به همکاری شغلی با تهران لیزر هستید؟

 فرصت های شغلی تهران لیزر