اپراتور توسعه اطلاعات و ارتباطات آیتی ساز

اپراتور توسعه اطلاعات و ارتباطات آیتی ساز

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

این شرکت به عنوان اپراتور تامین خدمات الکترونیک با پروانه سازمان تنظیم مقررات و به عنوان کارگزار رسمی شبکه نوآوری معاونت علمی ریاست جمهوری موظف به ارایه خدمات دولتی به 5700 دفتر پیشخوان دولت و 2000 شرکت دانش بنیان خلاق و نوپا می باشد

مایل به همکاری شغلی با اپراتور توسعه اطلاعات و ارتباطات آیتی ساز هستید؟

 فرصت های شغلی اپراتور توسعه اطلاعات و ارتباطات آیتی ساز