مجموعه طراحی مهندس قاسمیان

مجموعه طراحی مهندس قاسمیان

مهندسی معماری/شهرسازی/طراحی صنعتی

یزد

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

طراحی دکوراسیسون داخلی ساختمان _ طراحی پلان و نما _ اجرای کامل کلیه عملیات های ساختمانی خدمات سه بعدی معماری _ مشاوره نظارت و اجرا در امور ساختمانی ، عمرانی و معماری

مایل به همکاری شغلی با مجموعه طراحی مهندس قاسمیان هستید؟

 فرصت های شغلی مجموعه طراحی مهندس قاسمیان