طاها کیمیا تجهیز

طاها کیمیا تجهیز

مهندسی شیمی/پلیمر/نفت و گاز

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

شرکت طاها کیمیا تجهیز تامین کننده تجهیزات علمی (Scientific Equipment) مورد نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است. برخی از تجهیزات موضوع فعالیت این شرکت، علاوه بر صنعت نفت در صنایع غذایی، آب و فاضلاب، صنایع دارویی و ساخت کاتالیست نیز کاربرد دارند. با توجه به سابقه طولانی همکاری با برندهای معتبر آمریکایی و اروپایی، دفاتر خارجی این شرکت نماینده رسمی تعدادی از این شرکت ها هستند.

مایل به همکاری شغلی با طاها کیمیا تجهیز هستید؟

 فرصت های شغلی طاها کیمیا تجهیز