یکتانت

یکتانت

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

یکتانت، زیرساخت سالم و شفافی است که هدف آن کمک به تبلیغ‌کنندگان اینترنتی برای دست‌یابی به بهترین نتیجه و کمک به درآمد‌زایی رسانه‌های آنلاین است تا انگیزه کافی برای تولید محتوای باکیفیت فارسی داشته باشند.

مایل به همکاری شغلی با یکتانت هستید؟

 فرصت های شغلی یکتانت